Christus alles en in allen

English homepage | contact

Welkom op de website van Roel and Leny Velema

Roel en Leny

"Alles en in allen is Christus" (Colossezen 3:11).

Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderwerpen, die Hem alles onderworpen heft, opdat God zij alles in allen” (1 Cor. 15:28).

Dit vers verwijst naar het einde van de dingen wanneer God alles in alles zal zijn. Dan zal de harmonie in het universum zijn hersteld en de zonen van God openbaar zijn geworden.
Maar wist je dat God in jouw leven, als kind van God, al alles in jou is?

De Bijbel zegt: “Want in Hem woont al de volheid van de godheid lichamelijk; en je hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overhead en macht” (Col. 2:8,9).

Misschien ben je een jong christen, een kind in het geloof, en neem je alles op wat het nieuwe leven je aanbiedt. Christus is er voor jou. Maar om te zeggen dat Christus nu in jou is, is je een brug te ver. Of misschien ben je al verder in het geloof, als een geestelijke jonge man of vrouw, die sterk wil staan, een discipel wil zijn en zich disciplineert in Bijbellezen, gebed en voor je geloof uitkomen. Je wist al dat Christus er voor jou was, maar nu weet je ook dat Hij in je woont en wil je alles zijn wat je in Christus kunt zijn. Maar toch, om te zeggen dat Christus alles in jou is, kun je niet ten volle beamen.

De apostel Johannes begreep dit en sprak over kinderen en jonge mannen in het geloof. Hij sprak ook over vaders in het geloof als reen derde fase. Wat is er zo bijzonder aan deze vaders? Zij hebben gezien dat er geen scheiding, geen dualisme bestaat tussen Christus en de gelovige. Zij begrijpen de betekenis van 1 Corinthirs 6:17: “Wie zich aan de Here, is n geest”. Dat betekent niet dat jij verdwijnt of dat jij Christus wordt. Wij worden NOOIT Christus. Hij kan ALS ons worden, met de nadruk op “ALS”. Christus vervangt jou niet alsof jij niet meer in beeld bent. Je bent in beeld. Jij en Christus zijn beiden een vitaal deel van de eenheid in de geest, jij de geschapen persoon. De Heer heeft jou uit de doden opgewekt, als jou. Dat is wie je bent. Je bent opgewekt ,n met Christus. Jullie twee als N geest. De n slokt de ander niet op. Jullie staan beiden op de voorgrond, jullie zijn beiden in beeld.  Christus leeft Zijn leven in jou, als jou. Jullie TWEE leven als N. TWEE als N is de sleutel van onze geestelijke eenheid, onze organische vereniging. Niet Christus in jou, maar Christus ALS jou. Het is geen verandering in je natuurlijke leven, maar in je geest, waar een verandering van godheid plaatsvond. De god van deze wereld maakte plaats in je geest voor de ware God. Dat is wat we behoud noemen en waar Galaten 2:20 over gaat. In je natuurlijke leven ben je nog steeds dezelfde persoon, maar je bent een nieuwe schepping omdat je NIEUW leven hebt en dat LEVEN is CHRISTUS.

Wanneer je deze dingen begint te zien, sta je op het punt een ontdekking te doen die vergelijkbaar is met je wedergeboorte. Het is de bewustheid dat Christus alles in jou is en waar je natuurlijke leven een gift van God en een winst voor God is. Dat is wat de Bijbel het behoud van de ziel noemt (1 Petr. 1:9). Deze website wil jou helpen om deze waarheden te ontdekken.